آمار زنده فرم های توتو
آخرین نتایج فوتبال
مراکش ۲ - ۰ بورکینا فاسو
Sweden(U21) ۰ - ۲ صربستان (زیر ۲۱)
گینه ۲ - ۲ گابن
آلمان (زیر ۲۱) ۱ - ۰ انگلستان (زیر ۲۱)
England (U18) ۱ - ۴ Northern Ireland(U18)
Portugal U21 ۳ - ۱ Norway(U21)
تونس ۰ - ۱ کامرون